Category Archives: data

Data-Driven Marketing ตัวช่วย ที่ทำให้ยอดขายคุณดีขึ้น

Data-Driven-Marketing ตัวช่วยให้ยอดขายโตขึ้นได้

มาทำการรู้จัก Data-Driven Marketing หรือ การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือแปลให้เข้าใจง่ายๆ คือ การใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลที่ได้มาจากลูกค้าโดยตรง หรือผ่านแพลทฟอร์มอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งมุมมองที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม การมีส่วนร่วม ความชอบ แรงจูงใจของลูกค้าในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น       จากนั้นนข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้ไปปรับกลยุทธ์หรือทำการตลาดให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น เมื่อแบรนด์เข้าใจลูกค้ามากขึ้น ก็จะช่วยให้ตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ได้แม่นยำขึ้น ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้น สามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น อาจรวมถึงการทำนายพฤติกรรมในอนาคตของลูกค้าอีกด้วย ขี้เกียจ ! เลื่อนอ่านจิ้มตรงนี้ได้เลย ข้อดีของการทำ Data Driven Marketing เริ่มต้น ยังไงกับคำว่า “Data-Driven Marketing” 1.) จัดรวบรวมข้อมูลทุกอย่างให้เป็นระเบียบ และเน้นกลุ่มข้อมูลสำคัญพิเศษในที่ลับ 2.) สร้างทีมการเข้าถึงข้อมูลในจุดต่างๆ 3.) กำหนดเป้าหมาย หรือกฏเกณฑ์ให้ชัดเจน 4.) วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อผลักดันกลยุทธ์การตลาด 5.) ไม่หยุดการเรียนรู้ที่จะค้นหาข้อมูล และการ Test ข้อมูล ข้อดีของการทำ Data Driven Marketing เข้าถึง Insight